Bugun...
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN KIDEME ETKİSİ-KIDEM TAZMİNATI- YILLIK İZİN VE İHBAR TAZMİNATINA ETKİSİ


Av. Erdoğan Kaya
 
 

Çalışma yaşamında işverenler çeşitli sebeplerle işçilerinin iş akitlerine sona

erdirmektedirler. Bu fesihler bazen haklı nedenlere dayandığı gibi bazen de haksız ve keyfi

nitelik taşıyabilmektedir. Bu durumda işçileri, işverenlerin haksız fesihlerine karşı korumak

ve iş güvencesinden yararlanabilmeleri için 4857 s. İş Kanununda “İşe İade Davası”

düzenlenmiştir. Bu kapsamda işçi, işe iade davası yoluyla feshin haksızlığını ortaya koyarak

tekrar mevcut işine dönebilir. Ancak İş Kanunda her ne kadar davanın seri muhakeme usulüne

göre ele alınacağı ve yerel mahkeme ile Yargıtay süreci de dâhil davanın toplamda 3 ay

içerisinde sonuçlandırılacağı(4857 s. Kanun md. 20) düzenlenmiş olsa da uygulamada pek

çok kez bunun çok üzerinde bir sürede davadan netice alınabilmektedir. Bu durumda da

işçinin dava sürecinde çalışamayıp gelir alamadığı için uğradığı zararı bir nebze de olsa telafi

edebilmek için uygulamada “Boşta Geçen Süre Ücreti” olarak tabir edilen ve en çok 4 aya

kadar doğmuş bulunan ücret ile bu döneme ilişkin diğer hakları ödenir 1 .

BOŞTA GEÇEN SÜRE KIDEMİ ETKİLER Mİ?

İşe iade davası nedeniyle ödenen boşta geçen süre ücreti dönemi işçinin kıdemine eklenir.

Yani fiili çalışma süresine, boşta geçen süre(en fazla 4 aya kadar olabilmektedir.) de eklenir.

Yargıtay 22. H.D.`nin konuya ilişkin vermiş olduğu kararda; “Dosya kapsamına göre,

davacının fiili hizmet süresi 01.03.2004-14.11.2008 tarihleri arasında geçmiş olup, 4 yıl, 8 ay, 14 gündür.

Bu süreye, dört aylık boşta geçen süre ilavesiyle hesaplamaya esas alınması süre 5 yıl, 14 gündür. Hal

böyleyken, hesaplamalarda 6 yıl, 14 günlük sürenin esas alınması hatalı olmuştur. ” denilmiştir 2 .

BOŞTA GEÇEN SÜRENİN KIDEME EKLENMESİNİN AYRICA BİR KOŞULU

VAR MIDIR?

Boşta geçen süreye ilişkin bir ücret ödenmesinin ön koşulu açılan işe iade davasının

kabulü yanında işçinin, işe başlamak için işverene müracaatı gerekmektedir.

İşe iade davasının mahkemece kabulü üzerine işe iade kararının kesinleşmesi

gerekmektedir. İşçi, kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10

işgünü içinde işe başlatması için işverene müracaat etmelidir 3 .

İşçi, 10 işgünü içinde işe başlamak için müracaatta bulunmazsa işverence yapılmış

olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu

olur(md. 21/5). Yani ihbar ve kıdem tazminatı öder, ancak bu halde işverenin boşta

geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatından sorumlu tutulması söz konusu

değildir 4 .

1 4857 s. K. md. 21.

2 2013/38287 E. , 2014/1455 K. sayılı ve 04.02.2014.

3 4857 s. K. md. 21/5

4 Bu durumun istisnası dava sırasında işçinin vefatı üzerine işçinin mirasçılarının davaya

devamı ile davanın kazanılması halinde başvuru şartı aranmaksızın mirasçılara boşta geçen

İşe iade kararı sonrasında boşta geçen 4 aylık sürenin kıdeme eklenmesinin ön

koşulu işebaşlatılma talebi ve fakat işe başlatılmamaktır. Bu koşul ortaya konulmadan 4

aylık süre eklenmesini ve buna göre karar verilmesini Yargıtay bozma sebebi yapmaktadır 5 .

BOŞTA GEÇEN SÜRENİN KIDEME EKLENMESİ İŞÇİLİK ALACAKLARINA

İLİŞKİN YAPILACAK ÖDEMELERİ ETKİLER Mİ?

Boşta geçen süre ücretinin karşılık geldiği süre bir kısım işçilik alacaklarının ödenmesine

etki edebilmektedir. Bunlar; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretidir.

Yargıtay 9. H.D.`nin konuya ilişkin vermiş olduğu kararda; “İşçinin feshin geçersizliği

ve işe iade davasını kazanması ve işe başlatılmaması durumunda, anılan 4

aylık süre ihbar, kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağını etkiler. Çünkü dört aya

kadarki süre işçinin fiili çalışmasına ilave edilir. 4 aylık süre her zaman kıdemi etkiler.

İhbar tazminatı ile yıllık ücretli izni ise ücret artışı meydana geldiğinde veya süre eklenip

önel süresini ve izne hak kazanmaya neden olduğunda etkilemektedir.  ” denilmiştir 6 .

Burada şu hususu belirtmek gerekir ki Yargıtay kararında “4 aylık boşta geçen sürenin her

halde kıdemi etkilemesi” ifadesinden her halde kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği

anlaşılmamalıdır. Çünkü işçinin işe iade davası açabilmesi için 6 aylık kıdeminin olması

aranmaktadır. Ancak bu gibi asgari süreye göre dava açılması durumunda 4 aylık süre kıdeme

eklenmekle birlikte kıdem tazminatına hak kazanabilmek için en az 12 aylık çalışmanın da

bulunması gerekmektedir 7 . Eğer 4 aylık sürenin eklenmesine rağmen 12 aylık süre koşulu

gerçekleşmezse işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Av. Erdoğan KAYA

www.gurselavukatlik.comBu yazı 834 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
SON YORUMLANANLAR HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
YUKARI