Dane Zeytine Ödenecek Destekleme Miktarı Belli...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Dane Zeytine Ödenecek Destekleme Miktarı Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl çiftçilere ve tarımsal üretim yapan işletmelere ödenecek desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak açıklandı.

Dane Zeytine Ödenecek Destekleme Miktarı Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl çiftçilere ve tarımsal üretim yapan işletmelere ödenecek desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak açıklandı.

Dane Zeytine Ödenecek Destekleme Miktarı Belli Oldu
24 Ekim 2019 - 16:52

Dane Zeytine Ödenecek Destekleme Miktarı Belli Oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl çiftçilere ve tarımsal üretim yapan işletmelere ödenecek desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak açıklandı.
2019 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin karar 24.10.2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Tarımsal desteklemeler ile çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amaçlanıyor.
TARIMSAL (ALAN BAZLI) DESTEKLER
2019 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için, aşağıda belirtilen miktarda alan bazlı (alan bilgisi esas alınarak) destek ödemesi yapacak.

ÜrünlerMazot
(TL/da)
Gübre
(TL/da)
Toplam Destek
(TL/da)
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale19827
Çeltik, Kütlü Pamuk62466
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek22426
Patates27431
Yağlık Ayçiçeği, Soya26430
Dane Mısır25429
Kura Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri17421
Zeytin15419
Diğer Ürünler15419
Nadas8-8
 
Toprak Analiz Desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL ödenecek.
2019 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı, organik tarım faaliyeti yapmış, geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne "Ürün Sertifikası" düzenlenmiş çiftçilere birim destek miktarları aşağıdaki tabloda belirtilen rakamlar üzerinden ödeme yapılacak.
Sıra
No
Organik Tarım DesteğiSertifika Türü(TL/da)
11. Kategori ÜrünlerÜrün Sertifikası (Bireysel)70
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu)35
22. Kategori ÜrünlerÜrün Sertifikası (Bireysel)40
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu)20
33. Kategori ÜrünlerÜrün Sertifikası (Bireysel)10
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu)5
 
İyi Tarım Uygulamaları yapan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2019 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılacak.
İyi Tarım Uygulamaları DesteğiSertifika Türü(TL/da)
1. Kategori
Ürünler
Örtüaltı ÜretimBireysel Sertifikasyon150
Grup Sertifikasyonu75
Açıkta ÜretimBireysel Sertifikasyon50
Grup Sertifikasyonu25
2. Kategori ÜrünlerBireysel Sertifikasyon40
Grup Sertifikasyonu20
3. Kategori ÜrünlerBireysel Sertifikasyon30
Grup Sertifikasyonu15
4.Kategori ÜrünlerBireysel, Grup Sertifikasyonu10
 
Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında dekara 100 TL destekleme ödemesi yapılacak.
Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği kapsamında dekara 10 TL destekleme ödemesi yapılacak.
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği kapsamında dekara 100 TL ödeme yapılacak.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde göre tarım havzalarında, 2019 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere Fark Ödemesi (Prim) Desteği verilecek. Ancak bu destekleme ödemeleri, her bir havza için ayrı ayrı belirlenmiş olan ürünlerle sınırlı tutulacak.
Havza AdıTürkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
Manisa - AkhisarArpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin - Zeytinyağı
 
Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği(kuruş/kg)
1Yağlık Ayçiçeği40
2Kütlü Pamuk80
3Soya60
4Kanola50
5Aspir55
6Dane Mısır3
7Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale10
8Çeltik10
9Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek50
10Zeytinyağı80
11Yaş Çay13
12Dane Zeytin15
 
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
Yem Bitkileri Desteği: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılacak.
Yem Bitkileri Üretim DesteğiTL/da/Yıl
Yonca (Sulu)90 
Yonca (Kuru)40 
Korunga90 
Arpa (Yeşil Ot), Buğday (Yeşil Ot)30 
Tek Yıllık Yem Bitkileri60 
Silajlık Mısır (Sulu)100 
Silajlık Mısır (Kuru)40 
Yapay Çayır Mera150 
Diğer Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu)90 
Diğer Çok Yıllık Yem Bitkileri (Kuru)40 
 
Buzağı/Malak/Manda Desteği: Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, destekleme yılında ilk doğumunu yapan ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerden doğan buzağı başına 350 TL ödenecek. Ancak üreme kriterleri, bu Kararın yayımlandığı tarihten sonra tohumlanan sığırlardan doğan buzağılar için uygulanacak. Ayrıca Soy Kütüğüne kayıtlı buzağılar için ilave 175 TL/baş; Bakanlıkça izin verilen yerli sperma üretim merkezlerinde Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılar için ilave 50 TL/baş ödeme yapılacak.
Düve Alımı Desteği: En az 1 baş, en fazla 10 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40'ı kadar destekleme ödenecek.
Hastalıktan Ari İşletme Desteği: Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan damızlık boğalar dışındaki altı aylık yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına 450 TL ödeme yapılacak. Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 100 TL ödenecek.
Besilik Erkek Sığır Desteği: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 200 başa kadar (200 dâhil), hayvan başına 250 TL destekleme ödenecek.
Çoban İstihdam Desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5.000 TL olarak ödenecek.
Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciliği Desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun-keçi başına 25 TL ödenecek.
Arıcılık Desteği: Arı yetiştiriciliği yapan ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olma şartı ile arılı kovan başına 15 TL; Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerine, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı arıcılara sattıkları damızlık ana arı başına 80 TL ödeme yapılacak.
Hastalık Tazminatı Desteği: Destek miktarı il ve ilçelerde oluşturulan yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenerek 2019-2022 yılları içinde hayvan sahiplerine ödemesi yapılacak.
Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteği: Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla örtüaltında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda destek ödenecek.
Sıra NoBiyolojik ve Biyoteknik Mücadele DesteğiTL/da
1Örtüaltında Biyoteknik Mücadele Desteği120
2Örtüaltında Biyolojik Mücadele Desteği400
Örtüaltı Paket Toplamı520
3Biyoteknik Mücadele Desteği80
4Biyolojik Mücadele Desteği50
Açık Alanda Paket Toplamı130
 
DİĞER TARIMSAL DESTEKLER
Yurt İçi Sertifikalı Tohum - Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Destekleri: 2019 üretim yılında Susam ve Yerfıstığı için tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünler için ise ilgili havzada desteklenen ürünlere ait sertifikalı tohum kullanan çiftçilere aşağıdaki tabloda belirtilen birim destekleme miktarlarına göre destekleme ödemesi yapılacak.
Sıra NoYurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım DesteğiTL/da
1Aspir, Kanola, Susam4
2Çavdar, Tritikale, Yulaf6
3Çeltik8
4Arpa, Buğday8,5
6Yerfıstığı15
7Yonca30
8Kura Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya, Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi20
9Patates80
 
Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği uygulamalarında 2019 üretim yılı için aşağıdaki miktarlarda ödeme yapılacak.
Sıra NoYurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan
Kullanım Desteği
TL/da
StandartSertifikalı
1Bodur/yarı bodur meyve fidanları ile bahçe tesisi100400
2Sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi-400
3Diğer meyve fidanları (Bağ, Nar ve Muz hariç) ile bahçe tesisi100280
 
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: 2018 yılında kayıt altına alınan mevcut işletmelere, işletme başına 600 TL olarak ödenir.
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde istihdam edilen her bir (en fazla beş) tarım danışmanı için 46.000 TL ödenecek.
Yayımlanan Karar kapsamında yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamayacak. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacaklar. Destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler; beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.
Bu Tarımsal Destekleme Kararının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha sonra çıkarılacak tebliğlerle belirlenecek.
Tarımsal Desteklemelere ilişkin Kararı incelemek için linke tıklayınız:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf
 
 

Bu haber 3525 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Başkan Ergün Maden Şehitlerini Andı
Başkan Ergün Maden Şehitlerini Andı
Doğa yürüyüşlerinde 10.hafta rota Karaköy parkuru oldu!
Doğa yürüyüşlerinde 10.hafta rota Karaköy parkuru oldu!