Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Kadın meclisi İşkur'la protokol imzaladı

Akhisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pınar GÜNEY ve ekibi İŞKUR Akhisar Hizmet Merkezi Müdürü

Kadın meclisi İşkur'la protokol imzaladı

Akhisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pınar GÜNEY ve ekibi İŞKUR Akhisar Hizmet Merkezi Müdürü

Kadın meclisi İşkur'la protokol imzaladı
22 Ekim 2015 - 10:16

Akhisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pınar GÜNEY ve ekibi İŞKUR Akhisar Hizmet Merkezi Müdürü Yunus YORGANCI’yı Makamında ziyaret etti.  


Kadın Meclisi Başkanı Pınar GÜNEY, kadınların, toplumsal yaşamın; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak, kentsel yaşama katılmalarını sağlamak, kentlilik bilinci oluşturmak yanında kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek ve istihdam piyasasında aktif bir şekilde yer almalarını istediklerini, bu amaçla İşkur ile işbirliği yaparak İşkur hizmetlerinin daha geniş bir kesime ulaştırılması için gönüllü bir çalışma yapma arzusu içinde olduklarını paylaştı.


İşkur Müdürü Yunus YORGANCI “İşsizlik her ülke için önemli bir sorundur. İşsizlik var elbet, ama elimizde işsizlikten daha büyük bir sorun duruyor. Mesleksizlik.
İşverenlerimiz haklı olarak en nitelikli, en donanımlı ve tecrübeli elemanı tercih ediyor. 
Nitelik ve donanım sorununun çözümü için Meslek Liselerinde yeniden yapılanmaya gidiliyor. Eğitim konularının ve uygulanan programların işverenlerin talepleri doğrultusunda şekillendirildiği yeni bir döneme girildi. Nitelik sorunu siyasi erk tarafından üzerinde önemle durulan bir konudur. Çok yakın tarihte yeni bir Meslek Lisesi Akhisar’a kazandırılmıştır. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgelerinde, faaliyet gösteren işverenlerin yönetiminde söz sahibi olacakları okullar ile ilgili çalışmalar da son hızla devam etmektedir. Halen 20 civarında olan Organize Sanayi Bölgesi okullarının sayısının 100’e çıkartılması ve burada okuyacak öğrencilere mesleklerini işbaşında öğrenme imkanı tanınacak sistemin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.


Diğer konu ise tecrübe konusu. 
Haklı olarak iş arayanlarımız, hele hele yeni mezun gençlerimiz tecrübe konusunun ön şart olarak koşulmasını yadırgıyorlar. Ama işverenin amacı para kazanmak ise alacağı elemanın doğrudan üretime katkı sağlamasını beklemesi de en doğal hakkıdır. Özel sektöre bakıldığında, bugün yeni bir yönetici atandığında o kişinin yaşına, okuluna takılmıyor. Önemli olan daha önce çalıştığı yerler ve başarıları oluyor. 
Bu sorunun çözümü içine 3 yıl önce “İşbaşı Eğitim Programı” devreye sokulmuş, bu yıl yapılan revizyonla daha fazla işverenimizin, daha kolay prosedürle bu imkânı kullanmasının önü açılmıştır.
En önem verdiğimiz program İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI’dır.

Kuruma kayıtlı işsizlerin tecrübe kazandırmaya yönelik, mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amaçlanan programda katılımcı tecrübe kazanırken, işveren maliyeti olmayan işçi adayını tanıyarak ve işyerinde çalıştırarak istihdam edeceği kişiyi kendisi yetiştirmektedir. Ayrıca; program süresi boyunca eğitimde olacak katılımcıya ₺ 38,48.- İŞKUR tarafından ödenmekte, ayrıca 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. Md’e göre İşverenlerimizin kursiyerler için yaptığı (yol,yemek,vb) fiili ödemelerin aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşmayan miktarı gider olarak gösterebilmektedir.


'Nereden tasarruf edebiliriz?', 'Rakiplerimizle nasıl rekabet edebiliriz?' denilen ortamda, maliyet azaltıcı bu programımızı, büyük işletmeler kadar KOBİ'ler ve esnafta sahip çıkmalıdır. Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene aylık maliyetinin ₺ 1496,36.- olduğu bir ortamda 6 aylık sürede en az ₺8978,28.- bir teşvikten bahsediyoruz. 
Yılbaşında İŞKUR olarak 2015 yılında 100.000 katılımcıya ulaşılması hedef olarak belirlenmiş iken, yılın ilk 9 ayında 109.422 kişiye ulaşılmıştır. Biz de Akhisar olarak geçen yıl toplam 92 kişilik katılımcıya ulaşabildiğimiz programda, bu yıl Ekim ayı itibariyle 184 işyeri ve 380 katılımcıya ulaştık. 122 erkek katılımcıya karşılık 258 kadın katılımcıyı bir şekilde işle buluşturduk ve evine ekmek götürmesinin dışında meslek öğrettik. Ulaştığımız kişi sayısı 13 İlimizin ulaştığı katılımcı sayısından daha fazladır.


Aramızda bulunan Cemal İŞLEYEN, işbaşı eğitim programımız kapsamında Akhisar Gözde Gazetesinde staj gördü ve 13 aydır aynı gazetede muhabir olarak çalışıyor. Aynı şekilde Münevver ÖZEN Hanım Yeni Akhisar’ın Sesi gazetemizdeki stajı sonrası Yazı İşleri Müdürü olarak çalışıyor. Bunlar bizim için gurur verici olaylardır. 
Biz insanlarımızın elinde bir altın bileziği, bir mesleği, becerisi olsun istiyoruz.
Kadın istihdamı konusunda, İŞKUR Stratejik Planında hedef ve stratejiler belirlenmiş olup, Hükümetimiz tarafından belirlenen hedeflerle uyum içine kadınların işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterliliklerini artırarak işgücü piyasasına ve istihdama katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır. İŞKUR’un hedefi 2015 yılı sonuna kadar Kurum tarafından gerçekleşen istihdamın % 35’inin kadınlardan oluşmasıdır.
Bu nedenle, Akhisar Kent Konseyi Kadın Meclisimizin bugünkü ziyareti çok önemlidir. Kadın istihdamına yönelik farkındalığın artırılması ve yerel düzeyde inisiyatifin kullanımı ile fırsat ortamları yaratıldığında kadınların işgücüne katılımı ve özellikle kadınlarımızın cesaretlerinin artırılması konusundaki çalışmalarında biz de paydaş olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşbaşı Eğitim Programının Meclisimiz ile tanıtılmasının ardından daha çok kadınımızı çalışma hayatına kazandırabileceğimizi ümit ediyorum.” dedi.


Ardından konuşan Akhisar Kadın Meclisi Başkanı Pınar Güney


Akhisar Kadın Meclisi olarak hedefimiz şehrimizde ki kadın istihdamını arttırmaktır.
Bu nedenle Dönem başında iş kur müdürümüzle yaptığımız karşılıklı mutabakat ile İşbaşı Eğitim programı projesini kurumumuzla işbirliği içerisinde tanıtımının yapılması ve dezavantajlı grupta yer alan kadınlarımızın aktif bir şekilde işgücüne katılmasını sağlamak istiyoruz. Kendimize dönem sonuna kadar bir hedef koyduk inşallah işletmenlerimizin ve ulaşabildiğimiz tüm esnafın da gayreti ile bu program için hedeflediğimiz sayıya ulaşacağız .Bizlere olan güveni ve desteği için sayın müdürümüze teşekkür ediyoruz....dedi

Konuşmalardan sonra iki kurum arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.
 

PROTOKOL

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu protokol, Türkiye İş Kurumu tarafından Aktif İstihdam Politikaları kapsamında uygulanmakta olan İşbaşı Eğitim Programının, AkhisarKentKonseyi KadınMeclisi işbirliğiyle ilçe genelinde tanıtımının gerçekleştirilmesi ve dezavantajlı grupta yer alan kadınlarımızın aktif bir şekilde işgücüne katılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

2.TARAFLAR VE SORUMLULUKLARI

2.1 MANİSA Çalışma ve İş Kurumu Akhisar Hizmet Merkezi (İŞKUR)

İŞKUR, dezavantajlı grupların veri tabanında kaydını gerçekleştirmek, İŞKUR ve faaliyetleri ile iş arama becerileri konusunda talep gelmesi halinde tanıtım toplantıları düzenlemek ve işverenlerden gelen talep doğrultusunda kayıtlı işsizleri, özellikle KONSEY tarafından yönlendirilen kadınlarımızı işverenle buluşturmak görevini üstlenecektir. Ayrıca davet gelmesi halinde Kurumun yürüttüğü eğitim programları, özellikle “İşbaşı Eğitim Programı” hakkında bilgilendirme toplantılarına katılacaktır.

2.2 AKHİSARKENTKONSEYİ KADINMECLİSİ (KONSEY)

KONSEY, Kent Konseyi yönetmeliği “kadınların, toplumsal yaşamın; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak, kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak” maddesi gereği, ihtiyaç sahibi kadınlarımıza ve işbirliği yapılması muhtemel işverenlerimize/esnafımıza İŞKUR faaliyetleri, özellikle yürütülen “İşbaşı Eğitim Programı” ile ilgili tanıtım faaliyetlerini yürütecektir.

3.TEBLİGATLAR VE İRTİBAT NOKTALARI

Bu protokolün uygulanması ile ilgili olarak Taraflar, aşağıdaki adreslerini kanuni ikametgah adresi olarak göstermiş olup, tarafların bu adreslere yapacakları tebligat kanuni adrese yapılmış sayılacaktır.

 


Bu haber 9151 defa okunmuştur.