SOSYAL GÜVENLİKTE DEĞİŞİKLİKLER-SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Av. Erdoğan Kaya

Av. Erdoğan Kaya

SOSYAL GÜVENLİKTE DEĞİŞİKLİKLER-SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

17 Aralık 2017 - 01:09

05.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bir kısım önemli
değişiklikler yapan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik ” Resmi Gazete`de yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklik ile Sosyal Güvenlik
Hukukuna ilişkin bir takım önemli değişiklik ve düzenlemeler getirilmiştir. Yazımızda söz
konusu değişiklikler üzerinde duracağız.
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN ALINMASINA İLİŞKİN
DEĞİŞİKLİK
Geçici iş göremezlik ödeneği; hastalık, iş kazası, meslek hastalığı ve analık halinde
adından da anlaşıldığı üzere geçici bir süre için yapılan bir ödemedir 1 .
Söz konusu ödeneğin ödenmesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre önceki
düzenlemede; sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince
geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edileceği belirtilmişti. Ancak yapılan
değişiklik ile birlikte; sigortalının, hastalık ve analık sigortası bakımından geçici iş
göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık halinin herhangi
bir nedenle sona ermesi halinde, sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra en fazla onuncu
güne kadar geçici iş göremezlik ödeneceği belirtilmiştir 2 .
VEFAT EDEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE AYLIK BAĞLANMASINA
İLİŞKİN DÜZENLEME
5510 sayılı Kanunu`nun yürürlük tarihinden önce(01.10.2008) ölen sigortalıların hak
sahiplerine gelir veya aylık bağlanmasında, sigortalıya ilişkin koşulların tespiti ile gelir veya
aylığın hesaplanması ve paylaştırılmasında ölüm tarihindeki, hak sahiplerine ilişkin koşulların
tespitinde ise hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki Kanun hükümlerinin
uygulanacağı belirtilmiştir 3 .

AYLIK BAĞLAMA SIRASINDA YA DA SONRASINDA PRİM BORCU
OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE UYGULAMAYA DAİR DÜZENLEME
Tahsis talep veya ölüm tarihi itibariyle prim borcu olmamakla birlikte, tahsis talep veya
ölüm tarihinden önceki sürelere ait asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu
aylık bağlama işlemleri sırasında tespit edilenlerin aylık başlangıç tarihlerinde değişiklik
yapılmaksızın aylıkları bağlanır, prim borçları ödenecek aylıklarından kesilerek tahsil edilir 4 .

1 5510 sayılı Kanun md. 18.
2 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği md. 40.
3 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği geçici madde 4.
4 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ek madde 9.

Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep tarihinden, ölen
sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borcu olduğu aylık
bağlandıktan sonra tespit edilenlerden; söz konusu süreleri aylık bağlama işleminde dikkate
alınmamış olanlar için tahsis talep ya da ölüm tarihi itibariyle yeniden aylık hesaplanır,
dikkate alınmış olanlar için ise aylıkların ödenmesine devam edilir. Bu durumda olanların
aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçları
ödenmekte olan aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edilir 5 .
Bu düzenleme sayesinde sigortalının ya da hak sahiplerinin aylık bağlanması sırasında ya
da sonrasında düşük miktarda prim borcu bulunmasına rağmen aylıklarının bağlanmaması,
kesilmesi ve almış olduğu aylıkların da borç olarak çıkarılması nedeniyle yaşanan
mağduriyetleri önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır.
Av. Erdoğan KAYA
İletişim adresi: www.gurselavukatlik.com

Bu yazı 2297 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar