BAĞ-KURLU ÇALIŞAN EMEKLİDEN ALINAN PRİM KALDIRILDI- 6663 S....
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Av. Erdoğan Kaya

Av. Erdoğan Kaya

BAĞ-KURLU ÇALIŞAN EMEKLİDEN ALINAN PRİM KALDIRILDI- 6663 S. TORBA YASA

01 Mart 2016 - 15:50

“Torba Yasa” diye tabir edilen 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” 10.02.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. İlgili Kanun ile birlikte pek çok konuda değişikliğe gidildi. Bizde sırasıyla Kanunla getirilen yenilik ve değişiklikleri sizlere aktaracağız.

Bu yazımızın konusu ise emekli olduktan sonra çalışanlardan yapılan prim kesintisine ilişkin getirilen değişikliktir.

Emekli olduktan sonra çalışılması durumunda kişinin önüne sigorta koluna göre değişmekle birlikte genel olarak iki seçenek çıkmaktadır. Bunlar; emekli aylığını(yaşlılık aylığı) kestirip çalışmaya devam etmek ve daha sonra tekrar emeklilik talebinde bulunmak ya da aylığını almaya devam etmekle birlikte prim kesintisi talebinde bulunması gerekmektedir. Yapılan değişiklik ile bu konuda kısmi değişikliğe gidilmiştir.

Yaşlılık aylığı(emekli aylığı) bağlanan kişilerin emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmesi halinde sigorta koluna göre emekli aylığından ya da çalışması karşılığı aldığı ücretinden yapılan kesintiye “Sosyal Güvenlik Destek Primi”(SGDP) adı verilmektedir.

Torba Yasa ile birlikte belli bir grupta yer alan çalışan emeklilerin, SGDP kesintisinden muaf tutulması hakkı getirilmiştir. Ancak belirtmiş olduğumuz üzere bu imkân bütün emekli çalışanlara verilmemiştir.

Hangi çalışan emekliler prim kesintisinden muaf tutulmuştur?

Hangi sigorta kolundan emekli olduğuna bakılmaksızın, emekli olduktan sonra Bağ-Kur(4/1-b) sigortalısı olarak çalışmaya başlayan kişilerden yapılan prim kesintisi kaldırılmıştır. İlgili düzenleme, 6663 s. Torba Yasanın 24 üncü maddesi ile getirilmiştir. Buna göre 5510 s. Kanunun “Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi ” 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklikle, mevcut uygulamada bulunan % 10 oranında SGDP kesintisi yürürlükten kaldırılmıştır. 

İlgili düzenleme öncesinde 4/1-b`lilerin SGDP oranı, kademeli artışla % 15`e yükseltilmiştir. Ardından 6645 s. Kanun ile getirilen düzenleme ile birlikte 2015 yılı Temmuz ayından itibaren % 10 olarak uygulanmaya başlanmıştır. Yapılan değişiklikle birlikte emekli olduktan sonra Bağ-Kurlu olarak çalışanlardan alınan SGDP tamamen kaldırılmıştır.

Bu şekilde çalışanların sigortalı olarak sayılmayacağı da 6663 s. Kanunun 23 üncü maddesi ile 5510 s. Kanunun 6 ıncı maddesine eklenen (n) bendi ile açıkça ortaya konulmuştur.
İlgili kesintinin kaldırılması ne gibi bir menfaat sağlayacaktır?

Emeklilikten sonra Bağ-Kur`lu olarak çalışanların SGDP kesintileri emekli aylıklarından yapılmaktaydı. Düzenlemeyle birlikte 2015 Temmuz ayından beri % 10 olarak uygulanan SGDP kesintisi kaldırılacak olup, dolayısıyla bu kişilerin emekli aylıklarında bir artış meydana gelecektir. 

Bu düzenlemeden diğer çalışan emekliler de yararlanabilecek midir?

Maalesef ki ilgili düzenleme sadece emekli olduktan sonra Bağ-Kurlu olarak çalışan kimselere getirilmiş olup, emeklilik sonrası SSK`lı olarak çalışanlar faydalanamayacaktır. Bu durumda örneğin; Bağ-Kur`dan emekli olup, daha sonra SSK`lı olarak çalışmaya devam edenlerden SGDP alınmaya devam edecektir. Gerçi bu kişilerin SGDP kesintisi emekli aylıklarından yapılmayıp, bir kısmı işverenlerince karşılanmakta bir kısmı da işçi hissesi olarak ücret alacağından kesilerek alınmaktadır.

İlgili düzenleme ne zamandan itibaren uygulanmaya başlayacaktır?

6663 s. Kanunun yürürlük maddesine göre; konuya ilişkin SGDP kesintisini ortadan kaldıran 24 üncü maddenin 10.02.2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren uygulanacağını ortaya koymuştur. 

Peki önceki dönmelere ilişkin SGDP borçları silinecek midir?

Çalışma yaşamında pek çok kez emekli olup da çalışan Bağ-Kur`lu, SGDP kesintisinden haberdar olmadığı için buna ilişkin SGK`ya bir bildirim yapmamakta ve çok sonrasında hatta çalışmasının dahi sona ermesinden sonra toplu borçla karşılaşabilmektedir. Ancak bu durumdaki kişiler maalesef ki bu değişiklik doğrultusunda önceki dönemlere ilişkin söz konusu borçlarından kurtulamayacaktır. Bu borçların silinebilmesi için ayrı bir düzenleme getirilmesi gerekmektedir.

Bu yazı 2301 defa okunmuştur .

Son Yazılar